Kliknij, aby edytować treść...


KSIĘGI RACHUNKOWE

Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości. Ponadto:
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • Rejestry VAT
 • Całościowa obsługa z Urzędem Skarbowym
 • Dopasowanie planu kont do charakteru działalności
 • Reprezentowanie firmy i klienta w instytucjach państwowych
 • Sporządzanie raportów GUS
 • Sporządzanie biznes planów, analiz finansowych, prognoz, itp.
 • Pełne doradztwo w zakresie podatków
 • Pomoc w redagowaniu umów cywilnoprawnych
 • Doradztwo w sprawie roszczeń, dłużników, zabezpieczeń


Cena netto od 250 zł
Dla klientów zatrudniająch pracowników, indywidualna cena usług kadrowo-płacowych. Ceny obniżane nawet o 60% z cennika.


BADANIE PRAWIDŁOWOŚCI W KSIĘDZE RACHUNKOWEJ
KONTROLA FINANSOWA WYDATKÓW
Jeżeli jako właściciel, wspólnik czy kadra zarządzająca nie jesteś pewien czy w Twojej firmie jest wszystko w porządku w zakresie rachunkowo-podatkowym, czy nie dochodzi do wyłudzeń podczas płatności, sprawdzimy to.
Skontrolujemy, zbadamy, ocenimy cały zakres finansowy firmy. Przedstawimy raport z zakresu prawidłowości księgowań, wydatków, płatności.

Cena netto od 250 zł za sprawdzenie jednego miesiąca. Przy sprawdzeniu całego roku cena ulega zmniejszeniu i wynosi od 2000 zł netto. Wysokość opłaty uzależniona jest od ilości operacji gospodarczych  w danym podmiocie.

RODZAJ OBSŁUGIWANYCH PODMIOTÓW
 • indywidualna działalność gospodarcza (samozatrudnienie)
 • osoby fizyczne prowadzące działalność
 • spółki cywilne
 • spółki handlowe: z o.o.; jawne, partnerskie, komandytowe
 • stowarzyszenia
 • małe instytucje Państwowe typu: szkoła, przedszkole, świetlica, biblioteka, itp.

SPOSÓB OBSŁUGI
W zależności od rodzaju firmy, jej struktury organizacyjnej czy też innych aspektów, proponujemy następujące formy świadczenia usług:
 • usługi biura rachunkowego z miesięcznym fakturowaniem
 • umowa o pracę na stanowisku: główny księgowy, samodzielny księgowy, dyrektor finansowy. Wynagrodzenie brutto i status pracownika. Praca w większości zdalnas lub też oddelegowanie pracownika do siedziby firmy
 • umowa zlecenie. Bez pełnych składem ZUS. Rachunek miesięczny. Praca zdalna lub oddelegowanie
 • umowa o dzieło. W przypadku  sporządzania biznes planów, sprawozdań.

OBSŁUGA INSTYTUCJI PAŃSTWOWYCH
Świadczymy usługi na umowę o pracę na część etatu z pracą zdalną.
Nasz personel posiada doświadczenie na stanowisku Główny Księgowy w jednostkach budż. w zakresie rozliczeń budżetowych, sprawozdań RB, planowania. Zaśwadczenie o niekaralności.
Rozliczamy iwyłącznie małe instytucje do 50 faktur miesięcznie. Przykładowo:
 • szkoły
 • przedszkola
 • świetlice
 • biblioteki
 • domy pomocy
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW