Kliknij, aby edytować treść...

Obsługa kadrowa

 • prowadzenie teczek osobowych pracowników;
 • kontrola dokumentów historycznych pracownika;
 • skierowanie na badania lekarskie;
 • sporządzanie umów o pracę;
 • sporządzanie umów cywilnoprawnych;
 • sporządzanie oświadczeń zgodnie z Kodeksem Pracy;
 • ewidencja świadectw lekarskich;
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń;
 • prowadzenie kartotek urlopowych;
 • sporządzenie świadectw pracy;
 • prowadzenie kartotek ewidencji czasu pracy.


Obsługa płacowa

 • rejestracja pracownika w ZUSie;
 • sporządzanie list płac;
 • naliczanie wynagrodzeń chorobowychi zasiłków;
 • naliczanie ekwiwalentów urlopowych;
 • naliczanie premii, nagród;
 • rozliczanie nadgodzin;
 • sporządzanie pasków pracowniczych;
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS;
 • sporządzanie deklaracji wyrejestrowujących pracownika;
 • sporządzanie miesięcznych raportów RMUA;
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do Urzędu Skarbowego – PIT-4;
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowej PFRON;
 • prezentacja w Urzędach Administracji Państwowej.


Dodatkowa obsługa kadrowo-płacowa:

 • sporządzanie rocznej deklaracji PIT-11/8B dla pracowników na koniec roku.

Koszt prowadzenia powyższych usług to 15 zł netto od pracownika

Dla większych klientów proponujemy negocjowane - niższe ceny.
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW